Arjan de Lange (1979) is in het begin van zijn loopbaan gestart als leraar op een basisschool, wat hij nog steeds met veel plezier doet. 

Arjan heeft een passie voor persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van organisaties.

Het beste uit jezelf én anderen halen. Dat is ook één van de voornaamste redenen geweest, dat hij heeft gekozen voor het onderwijs.

Arjan kwam voor het eerst in aanraking met persoonlijk leiderschap tijdens een management opleiding. Kort daarna heeft Arjan samen met een directeur en een collega teamleider een nieuwe school gestart, waarbij de theorie van de 7 gewoonten van effectief leiderschap van S.R. Covey de rode lijn binnen het onderwijs vormt. Zij waren de eerste school in Nederland met dit vernieuwend concept. Met behulp van dit concept biedt Arjan naast zijn leerlingen ook leerkrachten en ouders theorie en praktische handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Voor dit programma heeft de school de Jos van Kemenade Award mogen ontvangen (voor scholen die zich innovatief bezighouden met de kwaliteitsontwikkeling van leraren).

Naast de ontwikkeling van de school is Arjan zich gaan richten op het geven van trainingen en workshops op het gebied van persoonlijk leiderschap. Zijn ervaringen op verschillende niveaus binnen een organisatie vormen met verschillende theorieën op het gebied van persoonlijk leiderschap en effectiviteit de basis van zijn programma's.

Arjan weet als "meester Arjan" met voorbeelden van het persoonlijk leiderschap van zijn leerlingen uit de klas je terug te brengen naar je "ware ik".